Μαθήματα Βίντεο

Αν έχετε xDSL σύνδεση μπορείτε να παρακολουθήσετε τα παρακάτω demo μαθήματα βίντεο:

Windows Vista

Επανεκκίνηση του υπολογιστή
Βασικές πληροφορίες του υπολογιστή μας
Τερματισμός εφαρμογών που δεν ανταποκρίνονται
Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου
Διαμόρφωση αφαιρούμενων μονάδων δίσκων: δισκέτας, δίσκου Zip
Χρήση της δυνατότητας της αντιγραφής των περιεχομένων της οθόνης (print screen) και της επικόλλησης τους σε κάποιο έγγραφο

Word 2007

¶νοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου
¶νοιγμα ενός, πολλών εγγράφων
Δημιουργία ενός νέου κενού εγγράφου
Αποθήκευση ενός υπάρχοντος εγγράφου
Αποθήκευση ενός εγγράφου με άλλο όνομα


Excel 2007

¶νοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων
¶νοιγμα ενός, πολλών βιβλίων εργασίας
Δημιουργία ενός νέου κενού βιβλίου εργασίας
Αποθήκευση ενός υπάρχοντος βιβλίου εργασίας
Αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας με άλλο όνομα

Powerpoint 2007

¶νοιγμα (και κλείσιμο) μιας εφαρμογής παρουσιάσεων
¶νοιγμα μίας, πολλών παρουσιάσεων
Δημιουργία μίας νέας παρουσίασης (βασισμένη στο προεπιλεγμένο πρότυπο)
Αποθήκευση μιας παρουσίασης σε συγκεκριμένη θέση σε μια μονάδα δίσκου
Αποθήκευση μιας παρουσίασης με άλλο όνομα
Αποθήκευση μιας υπάρχουσας παρουσίασης με άλλη μορφή αρχείου, όπως: Αρχείο Εμπλουτισμένου Κειμένου, σαν πρότυπο παρουσίασης, τύπο αρχείου εικόνας, διαφορετική έκδοση της εφαρμογής

Access 2007

¶νοιγμα (και κλείσιμο) μιας εφαρμογής βάσεων δεδομένων
¶νοιγμα μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων
Δημιουργία μίας νέας βάσης δεδομένων
Αποθήκευση μίας βάσης δεδομένων με άλλο όνομα
Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας

Internet Explorer 7

¶νοιγμα (και κλείσιμο) μιας εφαρμογής περιήγησης στον Ιστό (Web browser)
Αλλαγή της αρχικής ιστοσελίδας/ιστοσελίδας έναρξης του φυλλομετρητή Ιστού
Εμφάνιση/¶νοιγμα μιας ιστοσελίδας σε νέο παράθυρο
Διακοπή της λήψης μιας ιστοσελίδας
Ανανέωση της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας

Windows Mail

¶νοιγμα (και κλείσιμο) μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
¶νοιγμα φακέλου Εισερχόμενων για ένα συγκεκριμένο χρήστη
¶νοιγμα ενός, πολλών μηνυμάτων
Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών μηνυμάτων
Κλείσιμο ενός μηνύματος

 

e-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Η ομάδα μας έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη μίας σειράς μαθημάτων βίντεο (νideo) για τις νέες εκδόσεις των Windows Vista, του Office 2007, του Internet Explorer 7 και του Windows Mail.

Η οργάνωση της ύλης των μαθημάτων είναι σύμφωνη με την Εξεταστέα Ύλη του Ο.Ε.Ε.Κ (http://www.oeek.gr) και κατ' επέκταση όλων των πιστοποιημένων φορέων από τον Ο.Ε.Ε.Κ (ECDL, KEY-CERT, ICT Hellas, κ.λ.π).

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Woman reading a book